โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน

เกี่ยวกับโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลเหอเป่ย เมืองฉือเจียจวง ประเทศจีน เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Tatha Education China (TEC) และมหาวิทยาลัย Hebei Normal University โดยโครงการนี้เรามุ่งหวังให้น้องๆนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้ไปเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งยังเป็นการฝึกให้น้องๆได้ดูแลและรับผิดชอบดูแลตัวเอง เรียนรู้การอยู่ในสังคมร่วมกับเพื่อนๆต่างชาติ ต่างภาษา นอกจากมาเรียนภาษาจีนแล้ว ยังถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆ เพราะว่าเราจะได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆจากต่างชาติ ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศโดยจะมีการวัดระดับความรู้ภาษาจีนก่อนแบ่งห้องเรียน ซึ่งปกติแบ่งเป็น 3 ระดับBeginner, Intermediate,  Advance เป็นต้น แต่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาเลยไม่ต้องกังวล ทางมหาวิทยาลัยจะเริ่มสอนจากพื้นฐานเริ่มต้นก่อนเลยค่ะ สำหรับระดับเริ่มต้น Beginner แนะนำมหาวิทยาลัย Hebei Normal University มหาวิทยาลัยเหอเป่ย นอมอล (เหอเป่ยชือฟ้านต้าเสว่ย) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาจีนกับชาวต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1990 โดยทั้งนี้ได้เปิด International School เพื่อสอน ภาษาจีนกับชาวต่างโดยเฉพาะด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยตั่งอยู่ที่เมืองฉือเจียจวง Shijiazhuang (石家庄) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศจีน …

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More »