ความเป็นมาของหลักสูตร แพทย์อินเตอร์จีน (MBBS)

MBBS คือ
ชื่อตัวย่อว่า “M.B.B.S.” หรือ Bachelor of Medicine , Bachelor of Surgery ซึ่งเทียบเท่ากับ MD : Doctor of Medicine ของสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเรียน 5+1 ปีการศึกษา (Including one year internship)
ความจริงของหลักสูตร MBBS

ประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการศึกษาในเอเชีย ในหลักสูตรเรียนแพทย์อินเตอร์ที่จีน MBBS ทุกปีมีนักศึกษาต่างชาติมาถึงประเทศจีนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์ กว่า 10,000 คน ในการศึกษาหลักสูตร MBBS ในประเทศจีนได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นตั้งแต่ปี 2004 โรงเรียนแพทย์ที่มีหลักสูตร MBBS เป็นที่ยอมรับจากแพทยสภาของประเทศจีนและได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ใน “รายชื่อของโรงเรียนแพทย์โลก” และได้รับปริญญาทางการแพทย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

โดยทั่วไปหลักสูตร MBBS จะเป็นหลักสูตรหกปี หลังจากจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จะต้องเรียนรู้การปฏิบัติโดยจะมีการการฝึกงานระยะยาวรายปีสำหรับการปฏิบัติ และนักเรียนยังมีทางเลือกที่จะฝึกงานในประเทศจีนหรือบ้านเกิดของตนตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนั้นๆ นอกจากนี้แม้ว่าสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติยังจะต้องเรียนภาษาจีนเพื่อ การสื่อสารกับผู้ป่วยในชั้นคลินิก โดยโรงเรียนแพทย์บาง แห่งมีข้อกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติต้องสอบผ่านการทดสอบ HSK 3 (ความสามารถทางภาษาจีน) ขึ้นไป ก่อนจบการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักศึกษา สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ #อันนี้ไม่ยากเล้ยยยย

โดยส่วนมากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่มีการสอนในหลักสูตรเรียนแพทย์จีน MBBS จะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และมีสิทธิ์สอบ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากทั่วโลกได้ อาทิเช่น การแพทย์สภาปากีสถาน (PMDC), การแพทย์สภาอินเดีย (MCI), ซาอุดิคณะกรรมการพิเศษเพื่อสุขภาพ (SCHS) ในสหราชอาณาจักร(PLAB) และใบอนุญาตทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (USMLE) ฯลฯ

ดังนั้นการเรียนต่อแพทย์ที่จีนจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

“เพราะไม่ต้องสอบเข้า ไม่มีสอบสัมภาษณ์ แค่ใช้ผลคะแนน GPA ในการเรียนชั้นมัธยมปลายไปยื่นขอสมัครเท่านั้น รีบสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน เพราะปกติแต่ละมหาวิทยาลัยจะจำกัดนักเรียนจากประเทศไทยเข้าเรียนได้มากสุดแค่ 15 คนเท่านั้น”

Scroll to Top