Huazhong University of Science and Technology (HUST)

Huazhong University of Science and Technology (HUST) – Tongji Medical College of HUST

The Huazhong University of Science and Technology (HUST) ชื่อภาษาจีนว่า 华中科技大学 ในที่นี่ขอเรียกว่า มหาวิทยาลัยหัวจง ซึ่งติด  1ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่Wuhan.  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี คศ 1953 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ฉายาว่า “University in the Forest”.

โดยในส่วนของ Tongji Medical College of HUST ซึ่งก็คือวิทยาลัยแพทย์ทงจีแห่งมหาวิทยาลัยหัวจง นั้น เป็นการร่วมมือกันสร้างของกระทรวงการศึกษาและกระทรวงสุขภาพและอนามัยของจีน ที่ได้รับต้นแบบมาจากมหาวิทยาลัยทงจีที่เซี่ยงไฮ้ (Tongji Medical University) ที่ก่อตั้งโดย หมอโบลอน (Doctor Bolon) ในปี คศ 1907 ชาวเยอรมัน โดยหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ MBBS นั้นมีขึ้นตั้งแต่ปี คศ 2007 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมดประมาณ 8800 คนโดยแบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 500คน โดยในแต่ละปีจะมีผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแพทย์อินเตอร์นี้ประมาณ 100 คนจากเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และยุโรป 

และนอกจากนี้วิทยาลัยยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเยอรมันมาเป็นระยะเวลายาวนานดังนั้นจึงเป็นจุดสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์และวัฒนธรรมระหว่างจีนและประเทศเยอรมันนีอีกด้วย

ค่าเทอม

โปรแกรมการเรียนแพทย์อินเตอร์ MBBS ระยะเวลาเรียน 6 ปี 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ภาษาจีน 

เรียนในห้องเรียน 5 ปี ซึ่งก่อนจะฝึกงาน (internship) นักศึกษาต้องสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 

ซึ่งเมื่อถึงปีการศึกษาปีที่ 6 ต้องฝึกงานที่ รพ. จีน ในเครือมหาวิทยาลัย

Main Courses:

Human Anatomy, Histology and Embryology, Medical Microbiology, Medical Immunology, Biochemistry, Physiology, Pathology, Pathophysiology, Pharmacology, Diagnostics, Internal Medicine, Surgery.

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าเทอม: 40,000หยวน ¥/ปี

ค่าที่พัก : 10,000 ¥/ปี/(Single Room)

5,000 RMB/year (Double Room)

ค่าสมัครแรกเข้า: 500¥

ค่าตรวจสุขภาพ: 500 ¥/ปี

ค่าวีซ่า: 400 ¥/ปี

ค่าหนังสือ: 1000 ¥/ปี (at most)

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยประมาณ: 600~700 ¥/เดือน

ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อปีโดยประมาณ: 54,600~60,800 ¥/ปี

เกี่ยวกับเมืองอู่ฮั่น (wuhan 武汉)

เกี่ยวกับ เมือง อู่ฮั่น (wuhan 武汉)  ซึ่งเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหูเป่ย (Hubei) ด้วยป็นเมืองที่อยู่ตอนกลางของจีน มีประวัติยาวนานกว่า 3,500 ปี เป็นเมืองโบราณยุคสามก๊ก และเป็นเส้นทางผ่านของแม่น้ำหลักสองสาย คือ แม่น้ำแยงซีเกียงและ แม่น้ำฮั่นซุย อากาศโดยทั่วไปก็เหมือนบ้านเรา ร้อนอบอ้าว ทั้งๆ ที่มีหมอกลง เพราะเป็นเมืองใกล้แม่น้ำสายใหญ่ แถมเมืองยังได้ฉายาว่า “ชิคาโกแห่งเอเซีย” 

english.hust.edu.cn

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Video

Scroll to Top