มหาวิทยาลัยแพทย์ต้าเหลียน Dalian Medical University

Dalian Medical University (大连医科大学) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1947 นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำแล้ว ยังเปิดการเรียนสอนในหลากหลายแขนง ตั้งแต่วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และ ปรัชญา อีกด้วย 

ดังนั้นทำให้ปัจจุบัน มีนักศึกษาประมาณ 14,267 คน แบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติถึง 1,281 คน โดยมีโรงพยาบาลแพทย์ของมหาวิทยาลัยถึง 4 โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองต้าเหลียน ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่มณฑล เหลียวหนิง ต้าเหลียง
(Liaoning-Dalian) ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของจีน 

โปรแกรม Clinical Medicine ระยะเวลาเรียน 6 ปี (English)

**สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาคม เริ่มเปิดเรียนเดือนมีนาคมปีถัดไป **

 

เกี่ยวกับเมืองต้าเหลียน

ต้าเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของ มณฑลเหลียวหนิง และยังมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็น ฮ่องกงแห่งจีน และเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดลำดับจาก สหประชาชาติให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทั่วโลกที่มีสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2001 ปัจจุบัน ต้าเหลียนจัดได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาดและ อากาศดีที่สุดในจีนทางเหนือเลยทีเดียว

http://home2.dmu.edu.cn/english/

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Video

Scroll to Top