ภาษาจีนที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน #2

แนะนำตัว

ปกติชื่อของคนจีนทั่วไปจะมีแค่ 3-4 พยางค์เท่านั้น ตัวแรกคือนามสกุล(แซ่)ส่วนที่เหลือเป็นชื่อ ตัวอย่างเช่น 

张好雨 zhāng hǎo yǔ จางหาวหยู๋ 

ตัวแรกคือ นามสกุล จาง ชื่อ หาวหยู๋

และคนที่มีนามสกุลหรือแซ่เดียวกันในภาษาจีนไม่ได้แปลว่าเค้าเป็นญาติกันทั้งหมดน่ะจ้ะงงเลยไม่เมือง
ไทยอ่าน่ะ โดยแซ่หรือนามสกุลของจีนใหญ่ๆ ที่มีคนใช้เยอะ 5 อันดับแรกคือ 张zhāng จาง ,王 wāng หวัง ,李 lí หลี ,的赵 zhào จ้าว และ 刘 liú หลิว นั้นเอง และคนจีนปกติทั่วไปที่ไม่ได้สนิทกันหรือไม่รู้จักกันมาก่อนเวลาถามชื่อเค้าจะถามว่า 

您贵姓 ?

nín gùi xìng 

หนินกุ้ยชิ่ง 

ที่แปลว่า คุณแซ่(สกุล)อะไร? 

เพราะคนจีนเค้าไม่นิยมบอกชื่อจริงกับคนแปลกหน้า เค้าจะบอกแค่ชื่อแซ่ของเค้าเท่านั้น


แต่ถ้าอยากถามชื่อเพื่อน เราอาจจะถามว่า

你叫什么名字?

nī jiào shēn me míng zi

หนี่เจี่ยวเฉิ่นเม้อะหมิงจือ

เธอชื่อว่าอะไร?

我叫 … Anna 。 

wǒ jiào Anna

หว่อเจี่ยวอันนา

ฉันชื่ออันนา


อยากถามว่าเค้าอายุเท่าไร ถามว่า

你多大了?

nǐ duō dà le

หนีตัวต้าละ

เธออายุเท่าไรแล้ว

今年 18 岁。

jīn nián shī bā suì 

จินเนียนฉือปาซุ่ย


ถ้าจะถามเค้าว่าเค้าเป็นคนชาติไหน ประเทศอะไร คำถามนี้ปกติคนจีนมักจะถามเราด้วย 

你是哪个国家?

nǐ shì nǎ gē guǒ jiā 

หนีฉื่อหนาเกอะกั๋วเจีย

คุณเป็นคนประเทศไหน

หรือ

你是哪(里)人?

nǐ shì nǎ lǐ rén

คุณเป็นคนที่ไหน

我是泰国人 。

wǒ shì taì guǒ rén

ฉันเป็นคนไทย


แล้วคนจีนก็มักจะถามเราว่ามาทำอะไรที่เมืองจีน

你来中国是干什么?

nǐ lái zhōng gǔo shì gàn shén me

หนี่ไหลจงกั๋วฉื่อก้านเฉิ่นเมอะ

คุณมาทำอะไรที่เมืองจีน

เราอาจจะตอบเค้าดังนี้

我来中国学习汉语。

wǒ lái zhōng gǔo xuě xi hàn yǔ

หว่อไหลจงกั๋วเฉว่ยฉี๊ฮั่นหยู๋

ฉันมาเมืองจีนเพื่อมาเรียนภาษาจีน

我来中国学医 。

wǒ lái zhōng gǔo xuě yī

ฉันมาเมืองจีนเพื่อมาเรียนแพทย์

我来中国旅游。

wǒ lái zhōng gǔo lǚyóu 

ฉันมาเมืองจีนเพื่อมาท่องเที่ยว


ทั้งหมดข้างต้นเป็นคำแนะนำตัวเบื้องต้นที่เราจะต้องเจอเมื่อมาอยู่เมืองจีนแน่นอนคะ

ส่วนวันนี้พี่ฐาขอลาไปก่อนนะคะ 再见 zàijiàn

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Video

Scroll to Top