มหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีน China Medical University

China Medical University (CMU)  中国医科大学

มหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีน ก่อตั้งเมื่อปีคศ 1931 ตั้งอยู่ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ มหาลัยเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 28 คณะ โดยแบ่งเป็นคณะใหญ่ๆอาทิ เช่น คณะแพทยศาสตร์  คณะบริหารจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

และทางมหาลัยได้เปิดหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ MBBS ภาคภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2005โดยปัจจุบันมหาลัยมีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกประมาณ 475 คน นอกจากนั้นมหาลัยยังมีโรงพยาบาลพันธมิตรขนาดใหญ่ 3 แห่งและโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2แห่งเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริง และมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนยังมีชื่อเสียงด้านโครงการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกัน ทางวิชาการมากมายกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 45 แห่งทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เกาหลี แคนาดา อีกด้วย

เริ่มเปิดเรียนเดือน กันยายน ของทุกปี

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงกลางเดือนกรกฎาคม เท่านั้น!

MBBS English Program ระยะเรียน 6 ปี

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าเรียน: 40,000หยวน ¥/ปี
ค่าสมัครแรกเข้า: 800 ¥/ปี
ค่าตรวจร่างกาย:  611 ¥/ปี
ค่าวีซ่าต่อปี: 800 ¥/year;
ค่าประกันสุขภาพ: 600¥/year;
ค่าหนังสือ: 3000 ¥  for the first year
ค่าห้องพัก: 6,000 ¥/year (Single Room)
ค่าครองชีพโดยประมาณต่อปี:   700¥~1,000¥

รวมค่าใช้สำหรับปีแรก: ~48,000 ¥/ปี

เกี่ยวกับเมืองเสิ่นหยาง

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ เมือง เสิ่นหยาง (Shenyang) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล
เหลียวหนิงเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ

และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนโดยเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์ชิง มีโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมมากมายให้ท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษาประวัติศาสตร์ของจีน โดยสถานที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้แก่ พระราชวังเสิ่นหยาง อุทยานเป่ยหลิง เนินก้วยพอ เป็นต้น

เมืองนี้ตั้งอยู่ใจกลางมณฑลเหลียวหนิง อยู่ในเขตอบอุ่นกึ่งร้อนชื้น มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งตลอดปี ระหว่างกลางวันถึงกลางคืนอุณหภูมิปรวนแปรถึง 10 องศา ฤดูหนาวอากาศหนาวถึงหนาวจัดและแห้งแล้ง อุณหภูมิถึงติดลบส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิสูง ฝนตกบ่อยฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิค่อนข้างเย็นสบาย ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวในเสิ่นหยางจะอยู่ระหว่างเดือน เมษายน- ตุลาคม ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 24.8 องศาเซลเซียส

www.cmu.edu.cn/eng/

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Video

Scroll to Top