มหาวิทยาลัยแพทย์เจ้อเจียง Zhejiang University, School of Medicine

มหาวิทยาลัยแพทย์เจ้อเจียง (Zhejiang University, School of Medicine)ก่อตั้งในปีค.ศ. 1912 ในชื่อ Chekiang Provincial College of Medicine และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียงZhejiang Medical University ในปีค.ศ. 1960 โดย คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง ซึ่งโรงมีชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในระดับมณฑลและระดับ ชาติ โรงพยาบาลพันธมิตรเหล่านี้ยังเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงและ