University

Harbin Institute of Technology

哈尔滨工业大学 เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1920 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศจีน ตั้งอยู่ในมณฑล เฮย์หลงเจียง เมืองฮาร์บิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน และมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สำหรับหลักสูตรภาษาจีน (Chinese language programs) แบ่งเป็น  3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง แต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วย การพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาจีน โดยบทเรียนเนื้อหาจะเกี่ยวกับ ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ หลักไวยากรณ์ภาษาจีน ประวัติศาสตร์จีนและวัฒนธรรมของจีน ระยะเวลาเรียน เทอมแรก มีนาคม- มิถุนายน เทอมสอง กันยายน-ธันวาคม ค่าใช้จ่าย / ปี ค่าสมัครแรกเข้า 400 หยวน ค่าเรียน 7300 หยวน/เทอม ค่าหอพัก 600 หยวน/เดือน (ห้องละ2 คน) ค่าประกัน 400 หยวน/เทอม ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน/เดือน

Beijing language and culture university

Beijing Language and Culture University (BLCU) ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ณ เมืองปักกิ่ง เมื่องหลวงของประเทศจีน   มหาวิทยาลัย Beijing Language and Culture University (BLCU) ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเดียวในจีนที่มุ่งเน้นการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก โดยมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “popularize Chinese language and promote Chinese culture.” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 60,000 คน จาก 160 ประเทศทั่วโลก ค่าหอพัก : ราคา 60-65 หยวน/วัน (ห้องสำหรับ 2 คน) ราคา 110 หยวน/วัน (ห้องเดี่ยว) ภาษาจีนระยะสั้น (12 สัปดาห์) ค่าเรียน : …

Beijing language and culture university Read More »

Fudan University

MBBS in English Fudan University (FUDAN) ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจของจีน ก่อตั้งปี 1905 ปัจจุบัน FUDAN ติดอยู่ในอันดับ 100 top universities in the world. มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 campuses, ประกอบไปด้วย 28 โรงเรียนและคณะ มี 10 โรงพยาบาลในเครือ ในส่วนของโปรแกรมแพทย์อินเตอร์จะรับผิดชอบโดย Shanghai Medical College ในมหาวิทยาลัย FUDAN โดย MBBS program ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชวติประมาณ 80 คน จากประเทศต่างๆทั่วโลก Fudan is recognized by WHO and the graduates of MBBS program are …

Fudan University Read More »

มหาวิทยาลัยเหอเป่ย Hebei Normal University

มหาวิทยาลัย เหอเป่ย นอมอล (เหอเป่ยฉื่อฟ้านต้าเสว่ย) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาจีนกับชาวต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1990 โดยทั้งนี้ได้เปิด International School เพื่อสอนภาษาจีนกับชาวต่างโดยเฉพาะด้วย

มหาวิทยาลัยแพทย์เหอเป่ย Hebei Medical University

มหาวิทยาลัย Hebei Medical เปิดมาตั้งแต่ปี 1932 มีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 500 คนจากทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศจีน ในมณฑลเฮอเป่ย

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-Sen University

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-sen (ชื่อภาษาจีน คือ 中山大学) ก่อตั้งโดย ดร. ซุนยัด ซึ่งท่านเป็นผู้นำด้านปฎิวัติประชาธิปไตย ของประเทศจีน เป็นผู้ผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบบสาธารณรัฐจนถึงทุกวันนี้

มหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีน China Medical University

มหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีน ก่อตั้งเมื่อปีคศ 1931 ตั้งอยู่ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ มหาลัยเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 28 คณะ

Huazhong University of Science and Technology (HUST)

Huazhong University of Science and Technology (HUST) – Tongji Medical College of HUST The Huazhong University of Science and Technology (HUST) ชื่อภาษาจีนว่า 华中科技大学 ในที่นี่ขอเรียกว่า มหาวิทยาลัยหัวจง ซึ่งติด  1ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น Wuhan.  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี คศ 1953 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ฉายาว่า “University in the Forest”. โดยในส่วนของ Tongji Medical College of HUST ซึ่งก็คือวิทยาลัยแพทย์ทงจีแห่งมหาวิทยาลัยหัวจง นั้น เป็นการร่วมมือกันสร้างของกระทรวงการศึกษาและกระทรวงสุขภาพและอนามัยของจีน ที่ได้รับต้นแบบมาจากมหาวิทยาลัยทงจีที่เซี่ยงไฮ้ (Tongji Medical University) ที่ก่อตั้งโดย หมอโบลอน …

Huazhong University of Science and Technology (HUST) Read More »

มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยน Fujian Medical University

Fujian Medical University (FJMU) เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงของเมือง”Fuzhou (ฝูโจว)” และเป็นมหาลัยแพทย์ที่มีขื่อเสียงอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งในประเทศจีน ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขตใหญ่ คือที่ Shangjie และที่ Taijiang มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 379,000 ตร.ม. มีทั้งหมด 25 คณะ อาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ และสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัช และการบริหารจัดการ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแพทย์เจ้อเจียง Zhejiang University, School of Medicine

มหาวิทยาลัยแพทย์เจ้อเจียง (Zhejiang University, School of Medicine)ก่อตั้งในปีค.ศ. 1912 ในชื่อ Chekiang Provincial College of Medicine และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียงZhejiang Medical University ในปีค.ศ. 1960 โดย คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง ซึ่งโรงมีชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในระดับมณฑลและระดับ ชาติ โรงพยาบาลพันธมิตรเหล่านี้ยังเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงและ

Scroll to Top