มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-Sen University

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-sen (ชื่อภาษาจีน คือ 中山大学) ก่อตั้งโดย ดร. ซุนยัด ซึ่งท่านเป็นผู้นำด้านปฎิวัติประชาธิปไตย ของประเทศจีน เป็นผู้ผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบบสาธารณรัฐจนถึงทุกวันนี้