มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยน Fujian Medical University

Fujian Medical University (FJMU) เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงของเมือง”Fuzhou (ฝูโจว)” และเป็นมหาลัยแพทย์ที่มีขื่อเสียงอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งในประเทศจีน ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขตใหญ่ คือที่ Shangjie และที่ Taijiang มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 379,000 ตร.ม. มีทั้งหมด 25 คณะ อาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ และสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัช และการบริหารจัดการ เป็นต้น