Chinese Learning

การพยากรณ์อากาศในภาษาจีน (天气预报 tiānqìyùbào)

ปกติที่เมืองจีนมี 4 ฤดูกาล( 季节 jìjié) คือ 冬天 dōngtiān ฤดูหนาว 春天 chūntiān ฤดูใบไม้ผลิ 夏天 xiàtiān ฤดูร้อน 秋天 qiūtiān ฤดูมบไม้ร่วง คำเรียกอ้างอิงวันง่ายๆ 今天 jīntiān วันนี้ 后天 hoùtiān มะรืนนี้ 昨天 zúotiān เมื่อวานนี้ คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ 小雨 xiǎoyǔ ฝนตกเล็กน้อย 晴天 qíngtiān วันอากาศสดใส 多云 dúoyún มีเมฆเยอะ 阴天 yíntiān วันฟ้าครึ้ม เมฆเยอะ 刮风 guāfēng ลมพัดแรง 打雷 dǎléi ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 热 rè ร้อน 冷 lěng หนาว …

การพยากรณ์อากาศในภาษาจีน (天气预报 tiānqìyùbào) Read More »

Lesson 8: คำศัพท์จีนเกี่ยวกับการเรียกยานพาหนะต่างๆ

1. จักรยาน 自行车 Zì xíng chē>> ขี่จักรยาน 骑自行车 Qízì xíng chē 2. รถเมล์,รถประจำทาง 公共汽车 Gōng gòng qìchē>> นั่งรถประจำทาง 坐公共汽车 Zuò gōnggòng qìchē 3. รถยนต์ 汽车 Qì chē>> ขับรถยนต์ 开车 Kāi chē 4. รถจักรยานไฟฟ้า 电动车 Diàn dòng chē>>ขี่จักรยานไฟฟ้า 骑电动车 Qí diàn dòng chē 5. เครื่องบิน 飞机 Fēi jī >>นั่งเครื่องบิน 坐飞机 Zuò fēijī 6. เรือ 船 Chuán>> …

Lesson 8: คำศัพท์จีนเกี่ยวกับการเรียกยานพาหนะต่างๆ Read More »

Lesson 7: Vocabulary about Food

บทเรียนนี้จะแสดงคำศัพท์เกี่ยวอาหารและเครื่องครัวในภาษาจีน ซึ่งจะเป็นอาหารที่เราจะพบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะ จดแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่าาาา  วันละ 10-20 คำ ก็ยังดี  Item Vocabulary Pinyin Meaning 1 饭 Fàn Rice 2 面条 Miàntiáo Noodles 3 饼 Bǐng Cake 4 肉饼 Ròu bǐng Meatloaf 5 猪肉饼 Zhūròu bǐng Pork Pie 6 牛肉饼 Niúròu bǐng Beef Pie 7 肉夹馍 Ròu jiā mó Meat folder 8 牛肉面 Niúròu miàn Beef noodles 9 炒面 …

Lesson 7: Vocabulary about Food Read More »

Lesson 6: Make a new friend

ในบทเรียนนี้จะเป็นในเรื่องของการแนะนำตัวกับเพื่อนใหม่รวมถึงพูดคุยเรื่องกิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ ลองมาดูกันค่ะว่าจะใช้คำใดในการศึกษา  **คำแปลในบทความนี้จะเป็นคำแปลภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะ A: 你好,你叫什么名字?A: Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzì? B: 我叫。。。你是哪国人?B: Wǒ jiào… Nǐ shì nǎ guórén? A: 我是韩国人。你呢?A: Wǒ shì hánguó rén. Nǐ ne? B: 我是泰国人。B: Wǒ shì tàiguó rén A: 你多大了A: Nǐ duōdàle B: 我十七(17)岁。你呢?B: Wǒ shíqī (17) suì. Nǐ ne? A: 我二十二(22)岁A: Wǒ èrshí’èr (22) suìA: 你会说英语吗?A: Nǐ huì shuō …

Lesson 6: Make a new friend Read More »

Lesson 5: Asking for Directions

Ask the way go to toilet A: 你好,请问洗手间 (地方) 在哪里? A: Nǐ hǎo, qǐngwèn xǐshǒujiān (dìfāng) zài nǎlǐ? B: 在那边 (再往前走,在二楼,…) B: Zài nà biān (zài wǎng qián zǒu, zài èr lóu,…) A: 谢谢你 A: Xièxiè nǐ B: 不用谢,(不用客气,没事) B: Bùyòng xiè,(bùyòng kèqì, méishì) Translation A: Hello, what is the bathroom (place)? B: On the …

Lesson 5: Asking for Directions Read More »

Lesson 3: How to order food

Conversation @ Restaurant :饭店 A: 你好请问,你想吃什么? A: Nǐ hǎo! Qǐngwèn, nǐ xiǎng chī shénme? B: 我看一下菜单,这个是什么? B: Wǒ kàn yīxià càidān, zhège shì shénme? B: 这个是牛肉饭 B: Zhège shì niúròu fàn A: 这个呢? A: Zhège ne? B: 这个是辣椒炒肉。你要吗? B: Zhège shì làjiāo chǎo ròu. Nǐ yào ma? A:我喜欢吃辣的,我就要这个吧。打包/在这吃 A: Wǒ xǐhuān chī là de, wǒ …

Lesson 3: How to order food Read More »

Lesson 2: Introduce yourself Conversation

A:你好! Nǐ hǎo! B: 你好!Nǐ hǎo! A: 你叫什么名字? Nǐ  jiào shenme míngzì? B: 我叫 … Wǒ jiào… A: 你是哪国人?Nǐ shì nǎ guórén? B: 我是泰国人 Wǒ shì tàiguó rén B: 你呢?Nǐ ne? A: 我是中国人 Wǒ shì zhōngguó rén A: 你会说汉语吗?Nǐ huì shuō hànyǔ ma B:  我不会说汉语。你会说英语吗?Wǒ bù huì shuō hànyǔ. Nǐ huì shuō yīngyǔ ma? A:  …

Lesson 2: Introduce yourself Conversation Read More »

Lesson 1: คำทักทายในภาษาจีน

ปกติคำทักทายทั่วๆไปในภาษาจีนก็คือ  你好! Nǐ hǎo ซึ่งแปลว่า สวัสดี ในภาษาไทยนั้นเอง ใช้ได้ทุกเวลาทุกโอกาส แต่ถ้าเป็นการทักทายผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราเคารพอาจจะใช้คำว่า 您好 Nín hǎo คำทักทายแบ่งตามช่วงเวลา คำทักทายในตอนเช้า คำทักทายในช่วงเช้า ภาษาจีนจะพูดได้หลายแบบดังนี้ 1.  早上好   Zǎoshang hǎo   โดยคำว่า 早上Zǎoshang เดี่ยวๆจะแปลว่า ช่วงเวลาตอนเช้าๆ 2. 早安   Zǎo ān   เป็นคำทักทายที่นิยมใช้ทั่วไป 3. 上午好   Shàngwǔ hǎo   โดยคำว่า 上午Shàngwǔ เดี่ยวๆจะแปลว่า ช่วงเวลาตอนเช้าก่อนเที่ยง 4. 早   Zǎo   คำทักทายสั้นๆ ไว้ใช้กับเพื่อนสนิท แต่อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วทั้งหมดแปลได้เหมือนกันคือ สวัสดีตอนเช้าค่ะ คำทักทายในตอนบ่าย ทักทายในช่วงบ่าย ภาษาจีนจะพูดว่า 下午好  Xiàwǔ hǎo  โดยคำว่า 下午Xiàwǔ เดี่ยวๆจะแปลว่า ช่วงเวลากลางวันนั้นเองค่ะ คำทักทายในช่วงค่ำ คำทักทายในช่วงค่ำหรือคำอวยพรก่อนนอนภาษาจีนจะพูดว่า 晚安  …

Lesson 1: คำทักทายในภาษาจีน Read More »

Scroll to Top