มหาวิทยาลัยแพทย์ (MBBS Program)

มหาวิทยาลัยแพทย์เหอเป่ย Hebei Medical University

มหาวิทยาลัย Hebei Medical เปิดมาตั้งแต่ปี 1932 มีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 500 คนจากทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศจีน ในมณฑลเฮอเป่ย

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-Sen University

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-sen (ชื่อภาษาจีน คือ 中山大学) ก่อตั้งโดย ดร. ซุนยัด ซึ่งท่านเป็นผู้นำด้านปฎิวัติประชาธิปไตย ของประเทศจีน เป็นผู้ผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบบสาธารณรัฐจนถึงทุกวันนี้

มหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีน China Medical University

มหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีน ก่อตั้งเมื่อปีคศ 1931 ตั้งอยู่ที่เมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ มหาลัยเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 28 คณะ

Huazhong University of Science and Technology (HUST)

Huazhong University of Science and Technology (HUST) – Tongji Medical College of HUST The Huazhong University of Science and Technology (HUST) ชื่อภาษาจีนว่า 华中科技大学 ในที่นี่ขอเรียกว่า มหาวิทยาลัยหัวจง ซึ่งติด  1ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น Wuhan.  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี คศ 1953 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ฉายาว่า “University in the Forest”. โดยในส่วนของ Tongji Medical College of HUST ซึ่งก็คือวิทยาลัยแพทย์ทงจีแห่งมหาวิทยาลัยหัวจง นั้น เป็นการร่วมมือกันสร้างของกระทรวงการศึกษาและกระทรวงสุขภาพและอนามัยของจีน ที่ได้รับต้นแบบมาจากมหาวิทยาลัยทงจีที่เซี่ยงไฮ้ (Tongji Medical University) ที่ก่อตั้งโดย หมอโบลอน …

Huazhong University of Science and Technology (HUST) Read More »

มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยน Fujian Medical University

Fujian Medical University (FJMU) เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงของเมือง”Fuzhou (ฝูโจว)” และเป็นมหาลัยแพทย์ที่มีขื่อเสียงอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งในประเทศจีน ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขตใหญ่ คือที่ Shangjie และที่ Taijiang มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 379,000 ตร.ม. มีทั้งหมด 25 คณะ อาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ และสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัช และการบริหารจัดการ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแพทย์เจ้อเจียง Zhejiang University, School of Medicine

มหาวิทยาลัยแพทย์เจ้อเจียง (Zhejiang University, School of Medicine)ก่อตั้งในปีค.ศ. 1912 ในชื่อ Chekiang Provincial College of Medicine และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์เจ้อเจียงZhejiang Medical University ในปีค.ศ. 1960 โดย คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่ง ซึ่งโรงมีชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในระดับมณฑลและระดับ ชาติ โรงพยาบาลพันธมิตรเหล่านี้ยังเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงและ

มหาวิทยาลัยชิงเต่า Qingdao University

Qingdao University ก่อตั้งเมื่อปี 1924, โดยเปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา แบ่งเป็น 22 คณะ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 44000 คน

มหาวิทยาลัยแพทย์ต้าเหลียน Dalian Medical University

Dalian Medical University (大连医科大学) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1947 นอกจากจะเป็นมหาลัยแพทย์ชั้นนำแล้ว ยังเปิดการเรียนสอนในหลากหลายแขนง ตั้งแต่วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และ ปรัชญา

Scroll to Top