มหาวิทยาลัยสอนภาษาจีน (Chinese Language)

Harbin Institute of Technology

哈尔滨工业大学 เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1920 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศจีน ตั้งอยู่ในมณฑล เฮย์หลงเจียง เมืองฮาร์บิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน และมีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สำหรับหลักสูตรภาษาจีน (Chinese language programs) แบ่งเป็น  3 ระดับ คือ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง แต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วย การพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาจีน โดยบทเรียนเนื้อหาจะเกี่ยวกับ ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ หลักไวยากรณ์ภาษาจีน ประวัติศาสตร์จีนและวัฒนธรรมของจีน ระยะเวลาเรียน เทอมแรก มีนาคม- มิถุนายน เทอมสอง กันยายน-ธันวาคม ค่าใช้จ่าย / ปี ค่าสมัครแรกเข้า 400 หยวน ค่าเรียน 7300 หยวน/เทอม ค่าหอพัก 600 หยวน/เดือน (ห้องละ2 คน) ค่าประกัน 400 หยวน/เทอม ค่าอินเตอร์เน็ต 30 หยวน/เดือน

Beijing language and culture university

Beijing Language and Culture University (BLCU) ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ณ เมืองปักกิ่ง เมื่องหลวงของประเทศจีน   มหาวิทยาลัย Beijing Language and Culture University (BLCU) ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเดียวในจีนที่มุ่งเน้นการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก โดยมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “popularize Chinese language and promote Chinese culture.” ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 60,000 คน จาก 160 ประเทศทั่วโลก ค่าหอพัก : ราคา 60-65 หยวน/วัน (ห้องสำหรับ 2 คน) ราคา 110 หยวน/วัน (ห้องเดี่ยว) ภาษาจีนระยะสั้น (12 สัปดาห์) ค่าเรียน : …

Beijing language and culture university Read More »

Fudan University

MBBS in English Fudan University (FUDAN) ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจของจีน ก่อตั้งปี 1905 ปัจจุบัน FUDAN ติดอยู่ในอันดับ 100 top universities in the world. มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 campuses, ประกอบไปด้วย 28 โรงเรียนและคณะ มี 10 โรงพยาบาลในเครือ ในส่วนของโปรแกรมแพทย์อินเตอร์จะรับผิดชอบโดย Shanghai Medical College ในมหาวิทยาลัย FUDAN โดย MBBS program ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชวติประมาณ 80 คน จากประเทศต่างๆทั่วโลก Fudan is recognized by WHO and the graduates of MBBS program are …

Fudan University Read More »

มหาวิทยาลัยเหอเป่ย Hebei Normal University

มหาวิทยาลัย เหอเป่ย นอมอล (เหอเป่ยฉื่อฟ้านต้าเสว่ย) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาจีนกับชาวต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1990 โดยทั้งนี้ได้เปิด International School เพื่อสอนภาษาจีนกับชาวต่างโดยเฉพาะด้วย

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-Sen University

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น Sun Yat-sen (ชื่อภาษาจีน คือ 中山大学) ก่อตั้งโดย ดร. ซุนยัด ซึ่งท่านเป็นผู้นำด้านปฎิวัติประชาธิปไตย ของประเทศจีน เป็นผู้ผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบบสาธารณรัฐจนถึงทุกวันนี้

มหาวิทยาลัยชิงเต่า Qingdao University

Qingdao University ก่อตั้งเมื่อปี 1924, โดยเปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา แบ่งเป็น 22 คณะ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 44000 คน

Scroll to Top