Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว เราจะช่วยให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการด้านเอกสาร การสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงในจีนที่มีให้เลือกมากกว่า 10 มหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนทางเราก็สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสอนภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนอีกด้วย

TEC จะช่วยดูแลให้คำปรึกษาและค่อยให้ความช่วยเหลือน้องๆจนกว่าน้องจะเรียนจบจากที่เมืองจีนแน่นอน

เพราะ Tatha Education China  เราดูแลและให้คำปรึกษาประหนึ่งคนในครอบครัว

พี่ฐา
Scroll to Top