การพยากรณ์อากาศในภาษาจีน (天气预报 tiānqìyùbào)

ปกติที่เมืองจีนมี 4 ฤดูกาล( 季节 jìjié) คือ

冬天 dōngtiān ฤดูหนาว
春天 chūntiān ฤดูใบไม้ผลิ
夏天 xiàtiān ฤดูร้อน
秋天 qiūtiān ฤดูมบไม้ร่วง

คำเรียกอ้างอิงวันง่ายๆ
今天 jīntiān วันนี้
后天 hoùtiān มะรืนนี้
昨天 zúotiān เมื่อวานนี้

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

小雨 xiǎoyǔ ฝนตกเล็กน้อย
晴天 qíngtiān วันอากาศสดใส
多云 dúoyún มีเมฆเยอะ
阴天 yíntiān วันฟ้าครึ้ม เมฆเยอะ
刮风 guāfēng ลมพัดแรง
打雷 dǎléi ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
热 rè ร้อน
冷 lěng หนาว
凉快 liángkuai เย็นสบาย
暖和 nuǎnhuo อบอุ่น
闷 mèn ร้อนอบอ้าว
温度 wēndù อุณภูมิ
度 dù องศา

ตัวอย่างประโยค

A: 早!今天你看天气预报了吗?
A: Zǎo! Jīntiān nǐ kàn tiānqì yùbàole ma?
A: สวัสดีตอนเช้า วันนี้เธอได้ดูพยากรณ์อากาศหรือเปล่า

B: 看了。他说今天是晴天温,度最高是 25 度。
B: Kànle. Tā shuō jīntiān shì qíngtiān wēndù zuìgāo shì 25 dù.
B: ดูล่ะ เค้าบอกว่าวันนีอ􀃊 ากาศแจ่มใส อุณหภูมิสูงสุด 􀅚􀅝 องศา

A: 挺好啊。很凉快!
A: Tǐng hǎo a. Hěn liángkuai!
A: ดีมากเลย เย็นสบายมาก

B: 我们找个地方出去玩儿吧!
B: Wǒmen zhǎo gè dìfāng chūqù wán er ba!
B: งั้นเราหาที่เที่ยวไปเที่ยวกันมั๊ย

A: 好!
A: Hǎo!
A: ได้ ดีเลย

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Scroll to Top