โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน

Hebei Normal University

ระยะเวลา 1 เดือน 9 ม.ย. - 2 พ.ค. 2563

ติดต่อเรา

Wechat

ID : tathaben

LINE

ID : tatha_tec

Facebook

tathachina

Instragram

tathaeducationchina

Youtube

2 หมวย &TEC

What they say

มาฟังประสบการณ์ของน้องๆที่มาเรียนกับโครงการครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

Tatha Education China

เราเป็นที่ปรึกษาและเป็นตัวกลางที่จะช่วยน้องๆที่สนใจ มาเรียนต่อที่เมืองจีน ทั้งภาษาจีน, แพทย์อินเตอร์ (MBBS) และปริญญาสาขาต่างๆ

Scroll to Top